TIỂU SỬ KIM ĐỒNG

 

          Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền sinh năm 1928, người dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nhà Kim Đồng rất nghèo, cha chết vì nạn phu phen lao dịch của thực dân Pháp.

          Từ bé, Kim Đồng đã có tinh thần yêu nước, căm ghét giặc Pháp. Vùng quê Kim Đồng là nơi có phong trào cách mạng rất sớm. Năm 1941, sau khi Bác Hồ về nước, ở hang Pác Bó, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Đội nhi đồng cứu quốc được thành lập có 5 đội viên và Kim Đồng là đội viên đầu tiên của Đội. Ngoài việc giúp đỡ gia đình như chăn trâu, bẻ ngô, hái củi, Kim Đồng tích cực tham gia mọi hoạt động yêu nước như canh gác, bảo vệ cán bộ họp, đi giao thông liên lạc, tiếp tế cơm nước...

          Khi làm công tác, Kim Đồng tỏ ra dũng cảm, có nhiều mưu trí. Mang công văn " mật " , Kim Đồng biết cách giấu vào cần câu; khi giặc gặp, hì hục khám xét mãi cũng không ra. Khi canh gác bảo vệ những cuộc họp của cán bộ, Kim Đồng giả vờ ngồi câu, dòng dây từ ngoài suối về, dựng từng trạm gác để giật dây báo động khi giặc ập đến. Có lần dẫn đường cho cán bộ, gặp lính đi tuần, Kim Đồng đã khéo biết giấu cán bộ, vờ ra hỏi han chúng để cán bộ đi thoát.

          Một buổi sáng mùa xuân, Kim Đồng vừa đi đưa thư từ Pác Bó sang Đạo Ngạn rồi dẫn cán bộ từ Pác Bó về, chợt nghe tiếng chó sủa nhiều và sủa dai dẳng, chắt là bọn quan đồn, châu đoàn, lính dõng đi lùng bắt cách mạng thôi.

          Lúc đó, tại nhà anh Kinh có cán bộ ta đang tuyên truyền cho nhân dân, nếu không báo được, chúng ập đến, các anh chạy thế nào kịp ?  Một ý nghĩ chợt thoáng qua óc Kim Đồng, Kim Đồng quyết định sẽ chạy lên quãng đồng trống sang Pác Ý. Thấy có người chạy, thế nào chúng cũng quáng quàng bắn theo. Các đồng chí trong nhà anh Kinh nghe súng nổ biết có động sẽ rút kịp. Nghĩ thế, Kim Đồng nhanh như cắt băng sang bên kia suối, vọt lên bờ theo hướng núi Keo Nộc, lao vút vào cánh đồng sương. Quả nhiên bên kia suối có tiếng quát:

          - Đứng lại, đứa nào chạy kia ?

          Như không nghe tiếng quát, Kim Đồng vẫn chạy.

          Đoàng !

          Phát súng nổ giòn xoáy vào vách đá. Kim Đồng đang chạy, tự nhiên bước hẫng, khuỵu xuống.

          Lúc anh Kim Đồng ngã xuống là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1943. Kim Đồng hy sinh khi anh vừa tròn 15 tuổi.

Ban Giám hiệu Trưởng Tiểu học Kim Đồng